- شیوا فایل هنر و معماری

دانلود تحقیق دکوراسیون داخلی ساختمان

دانلود تحقیق دکوراسیون داخلی ساختمان دانلود تحقیق دکوراسیون داخلی ساختمان دانلود تحقیق دکوراسیون داخلی ساختمان   مقدمه تعریف چوب انواع چوب فصل اول کاربرد رنگ در معماری6 رنگ در معه اری داخلی 9 سقف ها، دیوارها و کف اتاق ها 10 اتاق ها11 اتاق نشیمن 11 اتاق غذاخوری 11 اتاق خواب 12 اتاق بچه ها12 اتاق خواب های مشترک13 حمام13 تاثیر رنگ ها در معماری و دکوراسیون داخلی 14 رنگ های اکسان16 رنگ های زمینه 16 رنگ های متضاد 17 رنگ ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود تحقیق بررسی میزان تاثیر موسیقی آرامش بخش بر دقت دانشجویان

دانلود تحقیق بررسی میزان تاثیر موسیقی آرامش بخش بر دقت دانشجویان دانلود تحقیق بررسی میزان تاثیر موسیقی آرامش بخش بر دقت دانشجویان دانلود تحقیق بررسی میزان تاثیر موسیقی آرامش بخش بر دقت دانشجویان     چکیده 1 فصل اول : مقدمه مقدمه 3 بیان مسئله 7 اهمیت پژوهش 19 هدف پژوهش 20 پرسش پژوهش 20 فرضیه پژوهش 20 تعاریف مفهومی 21 تعاریف عملیاتی 21 فصل دوم : پیشینه تحقیق هنر درمانی 23 تعریف هنر 24 تعریف کنونی هنر درمانی 25 بیانیه هنر درمانی آمریکا 27 هنر درمانی به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,700 تومان

دانلود تحقیق هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی

دانلود تحقیق هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی دانلود تحقیق هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی دانلود تحقیق هنر تحقیقی پیرامون استندهای گرافیکی   پیشگفتارمقدمه فصل اول : هنر گرافیک 1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک 1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصریفصل دوم : تبلیغات 2-1- سابقه تاریخی تبلیغات2-2- تبلیغات چیست؟2-3- مضون تبلیغات2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر2-5- بررسی رنگ در تبلیغات2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات2-5-2- عوامل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,800 تومان
تعداد صفحه(1):