- شیوا فایل کامپیوتر

دانلود تحقیق آشنایی با عملیات های اساسی در Eviews

دانلود تحقیق آشنایی با عملیات های اساسی در Eviews دانلود تحقیق آشنایی با عملیات های اساسی در Eviews دانلود تحقیق آشنایی با عملیات های اساسی در Eviews     فصل اوّل 4 آشنایی با عملیات‏های اساسی در Eviews مقدمه بر الگوی رگرسیونی 4 File/New/Workfile 5 فصل دوم 11 کاربرد نرم ‏افزار EViews در محاسبه آمار توصیفی 11 مروری بر آمار مقدماتی 11 فصل سوم 19 Data import الگوی رگرسیون دو متغیره 19 مثال (2-3) (CONSI.wf1) 19 مثال (3-3 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

دانلود مقاله آموزش مجازی

دانلود مقاله آموزش مجازی دانلود مقاله آموزش مجازی دانلود مقاله آموزش مجازی مقدمه 1   فصل اول: آموزش الکترونیکی   1-1- آموزش الکترونیکی 6   1-1-1- تعریف آموزش الکترونیکی6   1-1-2 ضرورت رویکرد به آموزش الکترونیکی در تجارت8   1-2- مزایای آموزش الکترونیکی13   1-2-1- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه مدیر15   1-2-2- مزایای آموزش الکترونیکی از دیدگاه استاد 16   1-2-3- مزایای آموزش الکترو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان
تعداد صفحه(1):