- شیوا فایل مشاوره و راهنمایی

دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان

دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دانلود تحقیق بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مسئله سؤال مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه تحقیق متغیرهای تحقیق تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم فصل دوم پیشینه و ادبیات تحقیق 1-2- تعریف : اختلال شخصیت ضد اجتماعی 2-2- شیوع سابقه ی تاریخی و اختلال اراده ویژگیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود تحقیق رضایت مشتری

دانلود تحقیق رضایت مشتری دانلود تحقیق رضایت مشتری دانلود تحقیق رضایت مشتری   فصل اول:ادبیات تحقیق.. 1 مقدمه. 2 1-1مشتری.. 3 1-2رضایت مشتری.. 3 1-3رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟. 4 1-4 برای ایجاد رضایت مشتری چه باید کرد؟. 5 1-4-1شناسایی انتظارات مشتری.. 5 1-4-2 طراحی کالا و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات... 7 1-4-3 تولید و تحویل بر اساس طراحی انجام شده7 5  مدیریت انتظارات مشتری.. 7  1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

بررسی مسائل و مشکلات جوانان

بررسی مسائل و مشکلات جوانان بررسی مسائل و مشکلات جوانان پروژه بررسی مسائل و مشکلات جوانان     فهرست مطالب   فصل اول: شخصیت انسانی ومعنی جوان   بخش اول: هویت یابی 2   بخش دوم: معنی جوان ونوجوان  4        درباره جوان  5   فصل دوم: بلوغ روانی واجتماعی جوان   بخش سوم: بلوغ روانی وجنسی جوان  7       رشد اجتماعی  10   فصل سوم: بررسی مش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  تاثیر کلاس بندی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان     فهرست مطالب   - مقدمه2   فصل اول :   -مساله تحقیق4   -اهمیت و ضرورت تحقیق 6   -طرح تحقیق6   -  سوالات تحقیق  7     - فرضیه (های ) تحقیق 8    - تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق 9   فصل دوم :     پیشینه تحقیق 10 &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,800 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدایی

دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدایی دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدایی   دانلود مقاله بررسی رابطه بین فرزند پروری والدین و پذیرش اجتماعی کودکان مقطع ابتدایی    فصل اول کلیات تحقیق7 چکیده 8 مقدمه 8 بیان مسئله9 سؤال مسئله10 اهمیت و ضرورت تحقیق 10 اهداف تحقیق11 فرضیه تحقیق11 متغیرهای تحقیق 11 تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم12 فصل دوم پیشینه ادبیات تحقیق روانشناسی اج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده

دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده دانلود تحقیق بررسی تاثیر اشتغال زنان بر کارکردهای خانواده  فصل اول : طرح تحقیق                                                                           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان

دانلود تحقیق طلاق و راهکارهای جلوگیری از این معضل اجتماعی

دانلود تحقیق طلاق و راهکارهای جلوگیری از این معضل اجتماعی دانلود تحقیق طلاق و راهکارهای جلوگیری از این معضل اجتماعی دانلود تحقیق طلاق و راهکارهای جلوگیری از این معضل اجتماعی     چکیده   مقدمه   1- طلاق چیست؟   2- ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق   1-2-  طلاق عاطفی   2-2- طلاق اقتصادی   3-2- طلاق قانونی   4-2- طلاق توافقی والدین   5-2- طلاق اجتماعی   6-2- طلاق روانی   3- بچه‌های طلاق، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 9,900 تومان
تعداد صفحه(4):