- شیوا فایل فنی و مهندسی

مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه

مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه مقاله درباره سیستم کنترل هوشمند موتورخانه موضوع : مقاله سیستم کنترل هوشمند موتورخانه central heating controller    فهرست مطالب   فصل اول  آشنایی با نحوه عملکرد سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سری EMS 505 ویژگیهای سیستم کنترل هوشمند موتورخانه سری EMS 505 پیشران انرژی برنامه‌ریزی سیستم بر حسب نوع کاربری ساختمان فصل دوم : مشخصات فنی مشخصات فنی سیستم (جدول 1) نقشه‌های شما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):