- شیوا فایل صنعت

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی

دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی دانلود طرح توجیهی طلا و جواهرسازی       طلا و جواهر ساز 1 لوازم و ابزار کار مورد نیاز 2 تعدادی از لوازم و ابزار کار مورد استفاده 3 میزکار 5 « طراح یک نوع میزکار بدون کشور» 6 ساختمان سازی 6 محاسبه نقطه سربه سر در 100% راندمان 6 برآورد سرمایه در گردش 7 مشخصات متقاضیان 7 الف حقیقی 7 ب حقوقی 8 زمین 8 محوطه سازی 8 تاسیسات 8 وسایل محل و نقل دا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,700 تومان
تعداد صفحه(1):