- شیوا فایل روانشناسی

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانشجویان دختر

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس  در بین دانشجویان دختر دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس در بین دانشجویان دختر دانلود تحقیق بررسی رابطه بین کمرویی و استرس  در بین دانشجویان دختر   فصل اول: کلیات تحقیق   مقدمه   بیان مسئله   اهمیت و ضرورت مسئله   فرضیه تحقیق   تعریف کمرویی   فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق   تعریف استرس:   مدل تحریک بیش از حد   ارزیابی شناختی   برانگیختگی استرسورها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,400 تومان

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال

دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال دانلود تحقیق بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش فعال   چکیده                                              ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,500 تومان

دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی

دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی دانلود تحقیق علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی       فصل اول : کلیات تحقیق                                       چکیده                                   &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,800 تومان

دانلود تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد

دانلود تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد دانلود تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد دانلود تحقیق مقایسه رفتار اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد      چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه3 بیان مسئله 5 سئوال مسئله6 اهمیت و ضرورت تحقیق 6 متغیرهای تحقیق7 فرضیه تحقیق 7 فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ویژگیهای شخصیتهای ضد اجتماعی 10 علل رفتار ضد اجتماعی 12 بررسی دوقلوها17 بررسی فرزند خواندگی 18 اضافه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان

دانلود تحقیق بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی علوم تجربی و انسانی

دانلود تحقیق بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی علوم تجربی و انسانی دانلود تحقیق بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی علوم تجربی و انسانی دانلود تحقیق بررسی نقش مشاوره در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی علوم تجربی و انسانی   چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,700 تومان

دانلود تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار

دانلود تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار دانلود تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار  دانلود تحقیق کاربردهای روانشناسی در محیط کار     1- مقدمه 2-   قلمرو روانشناسی در کار 3- کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار 4- زمینه های کاربرد روانشناسی در محیط کار 5-  انتظارات مدیران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسی 6-  پیشنهادها 7-  خلاصه 8-   منبع 9- فهرست   مقدمه : در فصل حاضر فهرستی از ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,800 تومان

دانلود تحقیق رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان

دانلود تحقیق رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانلود تحقیق رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان دانلود تحقیق بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی   چکیده 1 فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه 3 اهمیت ضرورت تحقیق 5 اهداف تحقیق6 بیان مسئله6 فرضیه های تحقیق 7 متغیرهای تحقیق8 پذیرش اجتماعی8 ویژگیهای شخصیتی 9 فصل دوم (پیشینه و ادبیات تحقیق) منابع فصل دوم11 دو نقش اساسی جامعه پذیری 12 جامعه پذیری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,900 تومان

دانلود تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان

دانلود تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان دانلود تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان دانلود تحقیق عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان                                                                                       &nb ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,900 تومان
تعداد صفحه(1):