- شیوا فایل حقوق

دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس

دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس دانلود تحقیق جانشین های مجازات حبس     مقدمه    1   فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها   3     فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین   5   فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان     8   فصل چهارم : جانشین‌های مجازات  9   فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,900 تومان

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران دانلود تحقیق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران   چکیده مقدمه اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد مفهوم مسئولیت مدنی مبانی مسئولیت منابع مسئولیت مدنی دولت مطالعه تطبیقی مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیم‌گیرندگان قضایی ج. تقصیر در قانون اساسی؛ تقصیر شغلی د. معیار تقصیر شغلی مستندات قانونی ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):