- شیوا فایل حسابداری

دانلود گزارش کارآموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی

دانلود گزارش کارآموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی دانلود گزارش کارآموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی   دانلود گزارش کارآموزی شرکت غله و خدمات بازرگانی     1.     ترازنامه. 2.     صورت سود و زیان . 3.     صورت گردش حساب سود (زیان) انباشته . 4.     صورت سود (زیان)جامع . 5.     صورت جریان وجوه نقد . 6.     یادداشته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد دانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد    مقدمه :  ایندوره مربوط به درس کارآموزی می باشد من این دوره را درامور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ، برق 2  به مدت 240 ساعت گذرانده ام.  این گزارش در سه  قسمت تهیه وتنظیم شده است.واشاره ایست به انچه دراین دوره فرا گرفته ام.  بخش اول :شرح محل وم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 1,500 تومان

دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل

دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت ازین متشکل دانلود تحقیق بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکارهای لازم جهت بیرون رفت از این متشکل     فصل اول : طرح تحقیق 1 . 1 مقدمه 1 . 2 بیان مسئله تحقیق 1 . 3 سوال اصلی تحقیق 1 . 4 اهمیت تحقیق و هدف آن 1 . 5 فرضیه های تحقیق 1 . 6 روش گرد آوری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان
تعداد صفحه(1):